Lidmaatschap

Aanmelden
Wilt u lid worden van Tennisvereniging Sint Jabik? Vul dan het inschrijfformulier in en lever dit ondertekend in bij Janneke van der Weg (penningmeester), bij één van de andere bestuursleden of in de brievenbus van de tennisvereniging: Oosteinde 77, Sint Jacobiparochie. Nieuwe leden kunnen alleen via automatische incasso betalen.

U kunt hier een inschrijfformulier downloaden.

Opzeggen
Uw lidmaatschap opzeggen kan uiteraard het gehele jaar, maar bij voorkeur voor 1 december via een mail aan tennisstjacob@live.nl. Het lidmaatschap van de KNLTB en van ons loopt van januari t/m december. Zegt u te laat op, dan zijn er al kosten gemaakt, nl. contributie en districtsafdrachten aan de KNLTB. Daarom worden de kosten à € 15,00 bij te late opzegging aan u doorberekend.

Verenigingsjaar
Is gelijk aan het kalenderjaar.

Contributie , geheel seizoen
Jeugd leden (tot 12 jaar) € 33,-
Junior leden (op 1 jan 2012 12 jaar of ouder) € 43,-
Senior leden (op 1 jan 2012 17 jaar of ouder) € 85,-
Les jeugd/junior (16 lessen) € 57,-
Les senior (16 lessen) vanaf € 90,-
Competitie inleg € 30,- per team van 2
€ 60,- per team van 4 of meer
Donateurs, vanaf € 5,-
Doorberekening kosten aan KNLTB bij te late opzegging € 15,-

Machtigen

De contributie, de competitie-inleg en het lesgeld worden eind april van uw rekening afgeschreven. Gespreide betaling: eind april, eind mei en eind juni.

Gegevens tennisvereniging

KvK: 140004214

Baanreglement

Bekijk hier het Baanreglement

Reanimatie

Vanaf 2012 wordt de Reanimatie gegeven met AED. Dit zijn de nieuwe richtlijnen. Dus ook de “alleen”reanimeerders krijgen nu de cursus Reanimatie met AED. Aantal deelnemers per cursus is minimaal 6 personen.
Kosten zijn: € 33,00 voor herhaling AED, voor een nieuwe AED-training: € 35,00.
Bekijk hier het rooster voor reanimatielessen